سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

پرسش اول

با تأثیر تمامی که شکل نظام سیاسی در صلاح یا فساد حال جامعه دارد و در تمام شئون زندگی انسان حتی در جزئی‌ترین امور از راهنمایی‌های لازم خودداری نکرده است، در این موضوع حیاتی و سرنوشت‌ساز که حسن جریان همه امور مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلکه عبادی و اخلاقی به آن ارتباط دارد چگونه انسان‌ها را هدایت کرده و چه نظامی را برگزیده است؟ بدیهی است آنچه به عقل

 

خود درک می‌کنیم این است که باید به این مسئله بیشتر از بسیاری مسائل توجه شده باشد.

آنچه از تاریخ استفاده می‌شود این است که شخص پیغمبر(ص) این موضوع بسیار مهم را می‌دانسته که فقط با انتخاب الهی، تکلیف پیامبر، مشخّص می‌شود. به‌عنوان نمونه یکی از سران کفّار در آغاز بعثت، مسلمان ‌شدن خود و قبیله‌اش را مشروط به شرایطی کرده بود که از آن جمله یکی این بود که پس از پیغمبر(ص) جانشین و خلیفه آن حضرت باشد كه حضرت این شرط را با ذکر این دلیل که تعیین جانشین پیامبر با خدا است قبول نفرمود.[1]

 

[1] . ابن‌هشام، السیرة النبویه، ج2، ص289؛ طبری، تاریخ، ج2، ص84؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، ج1، ص286؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایه، ج3، ص171؛ همو، السیرة النبویه، ج2، ص157 ـ  158.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: