جمعه: 4/اسف/1402 (الجمعة: 13/شعبان/1445)

لزوم دفاع از حدود و ثغور ولایت

هرکس باید در هر حدّی که می‌تواند از حدود و ثغور دین و ولایت که مورد نظر حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) است، دفاع کند و ولایتش

 

را نگه بدارد و در هجومی که به دین و ولایت می‌شود، در مقام دفاع و ایستادگی باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: