چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

اهمّیّت توجه به آثار علمای سلف درباره حدیث غدیر

حدیث غدیر آن‌قدر مهمّ و باعظمت است كه پیرامون آن كتاب‌های زیادی توسّط بزرگان نوشته شده است.

اكنون هم باید شیعه و به‌خصوص حوزه، به کتب و آثار علمای گذشته توجه زیادی داشته باشد و طلاب مطالعات کافی و وافی در این كتب داشته باشند تا بتوانند پاسخ‌گوی شبهات باشند.

موضوع: 
نويسنده: