سه شنبه: 8/اسف/1402 (الثلاثاء: 17/شعبان/1445)

اعتراف همگان به فضایل علی(ع)

تمام شیعه و سنّی و‌ دوست و دشمن به فضایل و مناقب، عدالت‌خواهی، عبادت، زهد، تقوا و پرهیزکاری حضرت علی(ع) اعتراف دارند.

ما که رهبر و امامی همچون امیرالمؤمنین علی(ع) داریم باید انتصاب به چنین شخصیّتی را افتخار بدانیم و قدر این نعمت عظیم را بدانیم. باید شیعه واقعی باشیم و در عمل نشان بدهیم كه پیرو امیرالمؤمنین(ع) هستیم.

 

موضوع: 
نويسنده: