جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

سیاست و دیانت در اسلام

از برنامه نصب علی(ع) به زمامداری و امامت امت این موضوع هم دانسته شد که در اسلام، سیاست و زمامداری از رهبری روحانی و

 

معنوی جدا نیست و جانشینان پیغمبر(ص) باید مَثَل اعلا و نمونه‌ کامل اخلاق و فضایل و علوم آن حضرت باشند و بتوانند مردم را به جمیع حقایق دین و دقایق احکام شرع و شرح و تفسیر قرآن مجید
هدایت کنند.

و به‌عبارت‌دیگر، جانشینی پیغمبر، یعنی ادامه علم، کمال، اخلاق، هدایت و زمامداری آن حضرت و عهده­داری امور امّت در جمیع آنچه راجع به مصالح دین و دنیا است، و این همان معنایی است که بعد از پیغمبر تا حال منقطع نشده و باقی است و منقطع نخواهد شد.

موضوع: 
نويسنده: