يكشنبه: 26/فرو/1403 (الأحد: 5/شوال/1445)

به آداب و سنن اسلامی ملتزم باشید

ما همه مسلمان و شیعه اهل‌بیت(ع) هستیم. جاهلیّت‎های قبل از اسلام، جاهلیّت عرب،  جاهلیت عجم، همه ملّی‎گرایی‎ها و در یک عبارت جاهلیت اولی را پشت سرگذارده و به آگاهی اسلامی و رشد و شعور ایمانی رسیده، از محمد و علی و از تهلیل و تکبیر و از قرآن و توحید، هویّت، فرهنگ و شخصیت گرفته‎ایم، این هویّت را باید با التزام به آداب و سنن اسلامی حفظ کنیم. مبارزه شیعیان با جاهلیّت، ارتداد و ارتجاع، از صفحات زرّین و درخشان تاریخ اسلام است.

موضوع: 
نويسنده: