پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

هویّت شیعی را حفظ كنید

هشدار اینکه قدر شرف تشیع و ولایت امیرالمؤمنین× را بدانید و حیثیّت و شخصیّت اسلامی و مذهبی خود را عزیز و گرامی بدارید. مبادا

 

این هویّت در معرض تصرّف بیگانگان و دشمنان اسلام قرار بگیرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: