شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

مكتب غدیر، مكتب همه انبیا

مکتب غدیر، مکتب جهاد، مکتب ایمان، مکتب قرآن و مکتب همه

 

انبیا است. همه بر سر یک خوان گسترده علم، بصیرت و بینش که می‌توان گفت: ﴿عَرْضُهَا عَرْضُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ﴾[1] یا بیشتر است دعوت می‌شوند و کرّوبیان و قدسیان در این مکتب حضور می‌یابند و از معانی و فیوض معنوی آن درس‌ها و بهره‌ها می‌گیرند.

 

[1] . آل‌عمران، 133. «پهنایش به‌قدر آسمان ها و زمین است».

موضوع: 
نويسنده: