سه شنبه: 8/اسف/1402 (الثلاثاء: 17/شعبان/1445)

انواع نصوص بر ولایت

نصوص صریحه بر ولایت و خلافت بلافصل حضرت امیرالمؤمنین(ع) در کتاب و سنّت ـ اگرچه بسیار است ـ امّا در یک تقسیم بر دو قسم می‌باشد: نصّ جلی و نصّ خفی.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: