جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

انواع نصوص بر ولایت

نصوص صریحه بر ولایت و خلافت بلافصل حضرت امیرالمؤمنین(ع) در کتاب و سنّت ـ اگرچه بسیار است ـ امّا در یک تقسیم بر دو قسم می‌باشد: نصّ جلی و نصّ خفی.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: