پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

همه رسانه‌ها غدیر را تبلیغ كنند

2. غدیر از ارکان شخصیت و هویّت مکتب اهل‌بیت(ع) است؛ باید روزنامه‌ها، رسانه‌ها و سایت‌ها همه در این دهه از غدیر بنویسند، بگویند و حقایق غدیر را منتشر کنند. همچنین منابر، سخنرانی‌ها و

 

همایش‌ها به نام مقدّس غدیر مزیّن و به آن اختصاص داده شود.

موضوع: 
نويسنده: