يكشنبه: 26/فرو/1403 (الأحد: 5/شوال/1445)

پرسش دوم

برحسب آیه کریمه: ﴿ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ ... ﴾ [1]تا پیش از روز نزول این آیه و حصول سبب نزول آن، دین کامل نبوده و نعمت خدا تمام نشده بود. سؤال این است که امری که دین (یعنی مجموعه تعالیم و دستورات دینی از اعتقادی و عملی) به آن کامل شده است حتماً نه یک حکم جزئی و کوچک بلکه امر بسیار مهمّی بوده که اعلام آن سبب نزول این آیه شریفه شده است، و غیر از رهبری امت و ولایت که در روز غدیر ابلاغ شد چه امر مهم دیگری باقی مانده بود که رسماً اعلام نشده باشد تا ابلاغ آن بتواند موجب اکمال دین و اتمام نعمت‌گردد؟

 

[1] . مائده، 3.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: