دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

1. عجز وصف‌كنندگان[1]

 

 

[1]. این پیام در رجب ‌المرجّب سال 1417 هجری قمری صادر شده است.

قابل توجه اینكه برخی از پیام‌ها اگرچه به‌مناسبت عید غدیر صادر نشده است ولی به‌علّت ارتباط با شخصیت عظیم امیرالمؤمنین× در اینجا آمده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: