يكشنبه: 26/فرو/1403 (الأحد: 5/شوال/1445)

استمرار غدیر در ولایت امام زمان(عج)

صفحه‌ غدیر هنوز پایان نیافته است و تا ظهور موفور السرور آخرین خورشید از سلاله غدیر ادامه دارد و عاشقان غدیر، منتظر جان‌فشانی در ركاب فرزند غدیر می‌باشند.

غدیر صراطی است كه رهپویان حقیقت باید از آن عبور كنند و

 

گمشدگان در وادی خوف، خطر، تاریكی و ضلالت، راه خود را به آن مقصد به اتمام برسانند.

آری، غدیر روز میثاق و روز بیعت مجدد با مولای انسانیت و با یگانه ‌امام دادگستر و مظلوم جهان بشریت است.

موضوع: 
نويسنده: