پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

ملاک درجات در قیامت

روز قیامت، درجات برحسب آیات قرآن است. اشخاصی که قرآن آموخته باشند و حفظ کرده باشند، به‌حسب آیاتی که می‌توانند بخوانند به آنها گفته می‌شود:

 

«إِقْرَأْ وَارْقَ»؛[1]

«بخوان و بالا برو».

هرکس، هرچه از قرآن بیشتر بخواند درجاتش بلندتر می‌شود، و به مراتب رفیعه نائل می‌گردد.

کسی که قرآن را به او موهبت کرده باشند و فرا گرفته باشد، اگر خیال کند کسی چیزی بهتر از او دارد، این بدگمانی نسبت به قرآن و خداوند متعال است، چون چیزی از قرآن و ولایت اهل‌بیت(ع) بالاتر نیست.

هرکس اینها را داشته باشد، اگر دنیا را هم نداشته باشد همه چیز دارد، و به همة افتخارات نائل شده است، ولی اگر کسی این دو را نداشته باشد، حتی اگر همه مقامات و درجات و پست‌ها را هم داشته باشد، هیچ ندارد.

مفلس‌ترین اشخاص کسانی هستند که قرآن را ندارند، و از هدایت‌های اهل‌بیت(ع) استفاده نکرده‌اند.

اگر کسی این افتخار برایش فراهم شده باشد، مثل شما که قرآن را حفظ کرده‌اید، هر مقدار که باشد حتی اگر یک آیه از آیات قرآن هم انسان حفظ داشته باشد، به همه دنیا ارزش دارد.

 

[1]. کلینی، الکافی، ج2، ص606، ح10؛ صدوق، الامالی، ص441؛ همو، ثواب الاعمال، ص129؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ٨، ص ١٨٦، ح 152.

موضوع: 
نويسنده: