سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

اگر درس نخوانید هیچ حجتی در پیشگاه امام زمان(عج) ندارید

این برنامه بسیار جالب و لازم است و هرچه بیشتر توسعه پیدا کند تا اسباب رفاه و آسایش طلاب فراهم شود بهتر است به‌شرط اینکه تأمین جهات مادی، جهات معنوی را تضعیف نکند. باید به طلاب گفت که شکر این نعمت را به‌جا آورید که با این کیفیت، گروهی برنامه‌ای با این تفصیلات دارند و این خدمات را متحمل شده‌اند، با این شرایط اگر خوب درس نخوانید و تحصیل نکنید و عمرتان تلف شود، پیش امام زمان# هیچ حجتی ندارید.

موضوع: 
نويسنده: