شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

دعای برای معلّم در کنار دعا برای پدر و مادر

هیچ وقت نمی‌شود که برای پدر و مادرم دعا کنم ولی برای معلّمانم دعا نکنم.

باید مردم احترام معلّم را بدانند که اینها چه نقش مهمّی ‌در جامعه ایفا می‌کنند. خود معلّمین بدانند که چه کار بزرگی دارند که اگر در این کار کوتاهی و قصور شود به جامعه خیانت می‌شود.

یک وقت فرد فاسدی تربیت می‌شود که بعدها برای جامعه مشکلاتی فراهم می‌کند و یک وقت فرد صالح و شایسته‌ای تربیت می‌شود که بعدها به مقامات بزرگی می‌رسد، البته منظورم درجات علمی ‌است و الا مقامات ظاهری مهم نیست، عمده مقامات علمی ‌است که در علم پیشرفت کنند.

 

نويسنده: