جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

حقوق و وظایف زن و مرد نسبت به همدیگر

البته شرایط و آداب و حقوقی را که خداوند متعال مقرر کرده است باید رعایت کرد، هم حقوقی که مرد بر زن دارد و هم حقوقی که زن بر مرد دارد، و همۀ اینها برای سعادت خانواده مفید و مؤثر است.

پیغمبر اکرم(ص) می‌فرماید:

«تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِكُمُ الأُمَم‏َ».[1]

هرچه امت پیغمبر زیادتر شود، روز قیامت برای آن حضرت اسباب مباحات است.

در ازدواج آن‌قدر عناوین مختلف است که اگر انسان قصد آنها را داشته باشد ثواب‌های گوناگونی به او می‌دهند و کمتر کار خیری است که این‌قدر عناوین متعدد داشته باشد و همه موجب رضا و تقرب به خداوند متعال باشد. البته شرایطی که خدا قرار داده باید رعایت کنند. قرآن می‌فرماید:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾؛[2]

«زن‌ها لباس شما و شما لباس آنها هستید».

یعنی باید عیوب یکدیگر را بپوشانند، با همدیگر همکاری داشته باشند.

 

 

 

[1]. قطب راوندی، الخرائج و الجرائح، ج2، ص920؛ ابن‌ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج ١، ص ٢٥٩. «ازدواج کنید تا نسل‌تان زیاد شود و ادامه یابد. به‌یقین من با وجود شما به امت‌ها مباهات و افتخار می‌کنم.»

[2]. بقره، ١٨٧.

نويسنده: