شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

رجال ممتاز، از مناطق محروم

اینکه فرمودید آن منطقه، منطقۀ محروم است، باید توجه داشته باشید که بیشتر افراد ممتاز و برجسته از میان همین طبقات محروم برخاسته‌اند و در همین مدارسی که شما فرمودید درس خوانده‌اند. افراد و رجال بزرگی داریم که از روستاهای محروم آمدند و مشغول تحصیل علم شدند و موفق شدند.

شما در این مسأله اهتمام بیشتری داشته باشید چون کار شما عناوین مختلفی

 

دارد که همه محبوب خداوند متعال است، ازجمله تعلیم و تربیت، اعانت به ضعفا و جهات دیگر، و این کار شما از خدمت در مدارسی که افراد مرفّه باشند ثواب و ارزش بیشتری دارد.

اگر مردم متوجه ثواب‌های اخروی معلّم، مدیر و اشخاص دیگری که در آموزش و پرورش هستند، باشند همه داوطلب می‌شوند که ما را به آنجا بفرستید اگرچه ممکن است حقوق کمتری بدهند.

انسان باید رعایت حال این طبقۀ مستضعف را بکند آن‌هم در جنبۀ تعلیم و تربیت، مخصوصاً اگر شرایط به صورتی باشد که اگر شما در آنجا وظایف خودتان را انجام ندهید راهشان منحرف می‌شود، به‌هرحال کار شما در پیشگاه خدا و رسول و ائمّه^ احترام خاصی دارد.

نويسنده: