چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

ضرورت حفظ هویّت اسلامی

امروز با این اوضاع و احوالی که هست و تبلیغات سوئی که می‌شود، ما به خواهرانی که با معارف دین آشنا باشند و در حدی مکتب اهل‌بیت^ را شناخته باشند بسیار نیازمندیم تا بتوانند شخصیت زن مسلمان را که در معرض خطر قرار گرفته حفظ کنند، و نگذارند به‌تدریج هویت زن مسلمان عوض شود.

این مسأله خیلی مهم است که هم خانم‌ها و هم مردها سعی کنند شخصیت اسلامی ‌جامعه محفوظ بماند. مطالبی دیده می‌شود که در مسیر عوض کردن شخصیت اسلامی ‌زن است، می‌خواهند شخصیت زن را عوض کنند و شخصیت غربی به او بدهند با آن وضعی که می‌دانید با آن لباس‌ها و پوشش‌هایی که انتخاب می‌کنند، هر‌کسی برای خود پوششی قرار می‌دهد و با همان پوشش که در خانه دارد به بیرون می‌آید.

زن مسلمان باید مانند شما باشد، با لباس متّحدالشکل با همین سنّتی که ١٤٠٠ سال

 

است استقرار پیدا کرده و عفت، نجابت، حیثیت و کرامت زن مسلمان را نگه‌داری می‌کند. کسانی که می‌خواهند این سنت‌ها را به‌هم بزنند و علیه آن تبلیغات سوء می‌کنند، مقصودشان این است که این سنت از بین برود و جای آن چیز دیگری قرار گیرد.

به‌هرحال ما به خواهرانی که متعهد باشند، وظایف اسلامی ‌خودشان را فرا گیرند، و به دیگران هم برسانند احتیاج داریم.

موضوع: 
نويسنده: