شنبه: 5/اسف/1402 (السبت: 14/شعبان/1445)

رجال بزرگ گلپایگان

همین‌طور از گلپایگان هم علمای بزرگی برخاسته‌اند. مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌فرمودند: وقتی من رفتم در اصفهان فضلای درجۀ اول اصفهان گلپایگانی‌ها بودند. نجف هم که رفتم شخص اول شاگردان مرحوم آخوند، گلپایگانی بود. مقصود ایشان مرحوم آقای حاج شیخ عبدالله بود که راستی همین‌طور بود.

این دو شهر در این جهات امتیاز دارد، امیدوارم که این امتیاز به‌واسطۀ وجود شما و تلاش و زحماتی که شما در تحصیل علم می‌کشید باقی بماند و آثاری که گذشتگان داشتند محفوظ بماند.

ما باید بدانیم امروز امام زمان(عج) از روحانیت خیلی انتظار دارد و باید در انجام وظایفمان مواظب باشیم که خشنودی خاطر امام زمان(عج) را فراهم کنیم. اگر درس می‌خوانیم، اگر تبلیغ می‌کنیم. برای رضایت ایشان باشد. همۀ کارهایی که داریم به حساب حضرت قرار بدهیم که هم برکت پیدا می‌کند و هم اسباب توفیق می‌شود.

امیدوارم همه از لشکر حضرت مهدی(عج) باشید، با التفات به این مطلب که ما وقتی این عنوان را برای خودمان انتخاب کردیم باید لوازمش را مهیا کنیم، سعی کنیم ارتباط خودمان را با حضرت حفظ کنیم، مبادا از حضرت غافل باشیم و فراموش کنیم که می‌خواهیم نوکر امام زمان(عج) باشیم. وقتی این مطلب به یادمان باشد حتماً در راه تحقق

 

اهداف و مقاصد حضرت سعی و تلاشمان بیشتر می‌شود، دین اسلام و مذهب اهل‌بیت(ع) و معارف اهل‌بیت(ع) نگاه داشته می‌شود، همۀ اینها به عهدۀ روحانیت است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: