يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

رمز پیشرفت اسلام در گذشته

اینکه اسلام و مسلمانان در قرون اولیه پیشرفت کردند برای این بود که خلوص نیت داشتند و فقط به علم و اخلاق اهمیت می‌دادند نه اینکه دنبال این باشند که مدرکی بگیرند و بعد پستی یا شغلی پیدا کنند، برای این بود که خودشان را به کمال رسانند.

مکمل جامعۀ انسانیت معلّم است، مربی به کسی می‌گویند که ناقص را کامل کند و کامل را کامل‌تر، انسان باید ببیند این صفت را دارد یا نه.

خواهرانی که دبیر یا آموزگار هستند در این زمان خیلی مواظب عفّت و عصمت اسلامی ‌و اخلاق دینی دانش‌آموزان باشند. دخترانی را که تحت تربیت قرار می‌دهند در حد اکمل تربیت کنند. مسأله این است که هویت اسلامی‌ در این مدارس ساخته شود و محفوظ بماند اقلاً روزی که از مدرسه می‌روند کمتر از آن ‌روزی نباشند که آمده‌اند.

امیدوارم همۀ این جهات رعایت شود، حتی طرز لباس و برخورد معلّم در دانش‌آموز مؤثر است. وقتی خانم معلّم در مدرسه مواظب چادرش باشد روی شاگردان تأثیر می‌گذارد وقتی دانش‌آموزی را که با چادر به مدرسه آمده است تشویق کنید، دیگر نیازی به تنبیه دیگران نیست.

نويسنده: