پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

اهمیت شغل پرستاری

اما راجع به مسألۀ پرستاری که زحمت کشیدند و اظهار لطف کردند و تشریف آوردند باید عرض کنم در اسلام به این مسأله خیلی اهمیت داده شده است و عناوین مختلفی بر آن منطبق می‌شود که هر کدام مورد تشویق و ترغیب و ثواب است.

اگر مسلمان‌ها متوجه باشند پرستاری چقدر ثواب دارد، همه داوطلب می‌شوند که ما هم مثلاً یک سال یا یک ماه پرستار باشیم. اگر مسلمان‌ها بفهمند این چه خدمت بزرگی است و چه ثواب‌هایی دارد و چقدر اسباب تقرب به خداوند متعال می‌شود باید بر سر انجام این خدمت نزاع باشد که چه کسی پرستار باشد و همه داوطلب باشند.

واقعاً من خودم خجلم که این کار را انجام نداده‌ام.

نويسنده: 
کليد واژه: