جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

رجال بزرگ خوانسار

در خوانسار رجال علمی ‌از قدیم بوده‌اند مانند آقاحسین خوانساری عقل حادی‌عشر، استاد الکل فی الکل یا آقا جمال خوانساری یا در این اواخر استاد ما مرحوم آیت‌الله آقا سیدمحمدتقی خوانساری و مرحوم آیت‌الله آقا سیداحمد خوانساری و مرحوم آیت‌الله آقا شیخ موسی خوانساری و دیگران همه از مفاخر اسلام و دین بوده‌اند، از حیث اخلاق و معنویت هم انصافاً در یک مقامات بسیار ارزنده‌ای بودند. خداوند بر علوّ درجاتشان بیفزاید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: