سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

نقش ازدواج در تمدّن بشری

همه اینها برای این است که نقش ازدواج و زوجیّت در نظام تمدّن بشری خیلی مهم

 

است، یعنی صرف نظر از اینکه بقای نسل به ازدواج است، اگر قرار باشد که تمدّن درست و صحیح باشد و در مسیر پیشرفت سیر کند باید به این مسأله اهمیت داده شود.

اگر تمدّن بخواهد در مسیر کمال و ترقّی سیر کند باید مسأله ازدواج آن‌هم بر اساس معیارهایی که در اسلام معین شده و قرآن مجید بر آن تأکید کرده است باشد. آیات شریفه قرآن راجع به رابطه زن و شوهر می‌فرماید:

﴿هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنّ﴾؛[1]

یعنی نمی‌توان عبارتی از این بهتر آورد که وفاق و یگانگی بین زوجین را بیان کند. مردم از لباس جهت پوشاندن عیوب استفاده می‌کنند. در اینجا هم قرآن کریم زن و مرد را به لباس تشبیه کرده است، یعنی اینکه این‌ دو چنان با هم مرتبط و یگانه می‌شوند که نقایص هر کدام به‌واسطه دیگری پوشانده می‌شود.

 

[1]. ‌بقره، ‌‌187. «زن‌ها برای شما (مردان) لباس و شما (مردان) برای زن‌ها لباس هستید».

نويسنده: