شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

سختی‌های حوزه در دوران پهلوی

دوران طلبگی ما با شدائد همراه بود، در زمان پهلوی و آن اوضاع سخت، نه یک نفر می‌گفت درس بخوان، نه یک نفر تشویق می‌کرد، نه مشوقی بود و نه جریانی که انسان به‌واسطۀ آن تشویق شود.

ما هرچه درس بخوانیم کم خوانده‌ایم، هر‌کسی که درس نمی‌خواند لذت علم را درک نکرده است هرچه انسان بیشتر بخواند شوقش بیشتر می‌شود.

مواظب باشید در همۀ کارهایی که انجام می‌دهید وقار طلبگی و وقار انتساب به حضرت ولیّ عصر(عج) را حفظ کنید چون ما را منتسب می‌کنند به ایشان.

بعضی مواقع حکایاتی نقل می‌کنند که خود حضرت هم این را قبول فرموده‌اند که کل این مجموعه (نه شخص بنده یا زید و عمرو) را حضرت به خود منتسب می‌دانند.

جریانی هست که برای حاج ابوالقاسم کوهپایه اتفاق افتاده بود مفصل است آنجا حضرت می‌فرماید: چرا حقوق جند مرا نمی‌دهید؟

موضوع: 
نويسنده: