شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

ضرورت آشنایی با مکاتب گوناگون

امروز باید کارهای علمی ‌مورد توجه باشد، مخصوصاً اطلاع داشتن از مکتب‌هایی که هست، فرقه‌‌هایی که از گذشته بوده و الآن احیاء می‌کنند. یک جایی بهائیه هستند، یک جا اسماعیلیه هستند، یک جا صوفیه هستند و اگرچه بعضی از این فرقه‌ها ذلیل و خوار هستند، چنانچه روحانی از این مکاتب بی‌اطلاع باشد نمی‌تواند به وظایف خود آنچنان که لازم است عمل کند. روحانی باید مخصوصاً در این رشته‌ها تبحر لازم داشته باشد.

امیدوارم با این وضعیتی که فراهم شده و اتحاد و همکاری که دارید مجالسی که دارید، در این مجالس مخصوصاً اگر نواقص و معایبی هست مطرح کنید و در مقام رفع آن باشید. نواقص علمی ‌و احتیاجات علمی ‌را مطرح کنید تا برطرف شود. گلپایگان و خوانسار از شهرهایی هستند که همیشه به وجود علمای بزرگوار و فقهای عالیقدر مزیّن بوده‌اند.

 

موضوع: 
نويسنده: