سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

کلام محدّثین بزرگ اهل سنّت در مورد ائمۀ اثنی‌عشر(ع)

عالم به وجود مقدس امام زمان(عج) باقی و برقرار است و شیعه و سنی حتی محدثین بزرگ اهل سنت متفقند بر اینکه پیغمبر(ص) فرمودند: ائمه دوازده نفرند، حتی مسند احمد به سی و شش طریق از جابر بن سمره، عبدالله بن مسعود و دیگران روایاتی را نقل می‌کند[1] که در همه تصریح شده است که خلفا و جانشینان آن حضرت

 

دوازده نفرند و شخص دوازدهم هم کسی است که باید بیاید و عالم را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده است.[2]

کارهای بزرگ اصلاحی به دست مبارک حضرت انجام می‌شود، بعد از آنکه تمام اشخاص، مکتب‌ها و دولت‌ها آمدند و رفتند و مردم همه را تجربه کردند و دیدند، نمی‌توانند به آن‌صورت که مقصود مطلق فطرت بشر است، عالم را اداره کنند، او می‌آید و جامعه را به صورتی که فطرت انسان‌ها می‌خواهد اداره می‌کند.

 

[1]. احمد بن حنبل، مسند، ج5، ص85 – 108.

[2]. صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ج1، ص20 – 25.

موضوع: 
نويسنده: