سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

همۀ تمدّن عراق را ویران کردند

همه چیز مملکتی مثل عراق را از بین بردند، تمام تمدّنش را خراب کردند و به یغما بردند و معلوم نبود حرفشان چیست و امروز خودشان در این مطلب مانده‌اند که کارهای خود را توجیه کنند. 

نويسنده: