شنبه: 5/اسف/1402 (السبت: 14/شعبان/1445)

ما بر سر حرف خود ایستادگی نکردیم

در ساختمان شورای نگهبان در کنار پله‌ها مجسمۀ شیر بود وقتی اول انقلاب آنجا را

 

گرفتند، کلۀ شیر را شکسته بودند، حالا یک روحانی می‌رود در بهارستان مجسمۀ مدرس را افتتاح می‌کند، ما سر حرفمان نایستادیم، روی حرفی که روز اول زدیم نایستادیم، و الا اسلام پیشرفت می‌کند، هیچ مشکلی نیست که در اسلام راه حل نداشته باشد. 

نويسنده: