سه شنبه: 8/اسف/1402 (الثلاثاء: 17/شعبان/1445)

معلّمان سدّی در برابر رضاخان و محمدرضا

یکی از علل اینکه رضاخان نتوانست آن‌طور که می‌خواست اوضاع را عوض کند همین بود که در مدارس و آموزشگاه‌های ما معلّمین متدیّن زیاد بودند و تحت تأثیر

 

واقع نمی‌شدند، در زمان محمدرضا هم اینها خیلی ایستادگی و مقاومت کردند چه خانم‌های معلّمه و چه آقایان معلّم.

نويسنده: