جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

قلب‌ها در تصرف حضرت ولیّ عصر(عج)

سؤال از محضر حضرت آیت‌الله العظمی‌ صافی:

چگونه می‌توانیم از راهنمایی‌های امام زمان(عج) در زندگی استفاده کنیم؟

پاسخ: اوّلاً ایشان هدایت‌هایی دارد که قلوب مردم در تصرف آن حضرت است، من گاهی بعضی اشخاص را می‌بینم که موفقیت‌هایی پیدا می‌کنند که به‌حسب ظاهر حال، انسان آن را بعید می‌داند که مثلاً چنین کسی بیاید این‌همه از اموالش را در راه خدا انفاق کند در این موارد متوجه می‌شوم که اینها از تصرفات حضرت در قلوب است. همین‌قدر که انسان متوجه ایشان و به یاد ایشان باشد حتماً حضرت از انسان دستگیری می‌کند. وقتی انسان متوجه باشد که امور به دست آن حضرت است، البته به امر خداوند متعال، خودشان هم فرموده‌اند که ما بندۀ خدا هستیم، اما آنها بندگان خالص و اولیای خداوند متعالند. انسان وقتی توجه به امام زمان(عج) داشته باشد آن حضرت هم به انسان متوجه خواهند شد، نمی‌شود شخصی به ایشان توجه داشته باشد ولی حضرت عنایت نداشته باشد.

ما در بسیاری از گرفتاری‌ها آثار تصرف و لطف ایشان را مخصوصاً نسبت به جامعۀ شیعه دیده‌ایم.

 

کتاب‌هایی را که راجع به وظایف مؤمنین در عصر غیبت نوشته شده است مطالعه کنید که اگر انسان بتواند در همۀ کارهایش خط حضرت را حفظ کند ارزشمند است مثلاً می‌بیند کسی گرفتار یا مریض است به او کمک کند چون شیعه آقا است و حضرت دوست نمی‌دارد که او گرفتار بماند و اگر کسی از او دستگیری کند غمی‌ را از دل حضرت برداشته، اگر به این‌صورت رابطۀ خودمان را با حضرت حفظ کنیم حتماً موفق می‌شویم.

همین که شما سؤال می‌کنید از چه راهی باید به حضرت نزدیک شد این هدایت و قرب به حضرت است، بعضی به‌طور کلّی غافلند ولی همین‌که انسان به فکر باشد چه کنم که بیشتر به حضرت نزدیک باشم اسباب جذب لطف حضرت خواهد شد.

موضوع: 
نويسنده: