پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

وقتی به نجف رفتم مستغنی بودم

مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی می‌فرمودند (البته چون ایشان خیلی بااحتیاط صحبت می‌کردند من نمی‌توانم عین عبارات ایشان را عرض کنم ولی از عبارات ایشان این‌طور استفاده می‌شد که می‌خواستند بفرمایند): من وقتی به نجف رفتم مستغنی بودم به‌واسطۀ همان تحصیلاتی که در اصفهان داشتم.

اساتیدی که ایشان داشتند نمونه‌های برجسته‌ای بودند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: