پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

ممکن است شورای نگهبان هم اشتباه کند

ایامی‌ که بنده در شورای نگهبان بودم مشهد مشرف شده بودم قضات آمده بودند ملاقات بنده به آنها گفتم این‌جور نیست که شما بتوانید بگویید چون شورای نگهبان این را گفته است صددرصد همین است ممکن است شورای نگهبان هم اشتباه کند، اگر بفهمید شورای نگهبان در موردی اشتباه کرده است شما مسئولید.

نمی‌توانید حکم بدهید، باید بر اساس درک و بینش و بصیرت درست باشد.

اگر ما در اینجا موفق شویم در همه جا موفق خواهیم بود اگر بتوانیم یک دادگستری

 

اسلامی ‌صحیح برپا کنیم همه، اعتماد پیدا می‌کنند و به اینکه به حق خود خواهند رسید، امیدوار می‌شوند و همۀ امور دیگر اصلاح می‌شود.

اقتصاد ما و همه چیز، مرهون این است که دادگستری بر اساس درستی، امانت و عدالت قاضی باشد و مقدم بر همه علم و بصیرت قاضی و اینکه صددرصد جهات و اطراف حکمی ‌را که می‌خواهد بدهد بداند تا حقی را به کسی بدهد و نفر دیگری را از آن محروم کند.

نويسنده: