جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

چادر شما مقدّس‌‌تر از عبای من

بعضی از خانم‌ها آمده بودند عبای بنده را ببوسند من گفتم چادر شما از عبای من خیلی مقدس‌تر است چون شما با آن جهاد می‌کنید، شما با چادر حریم حجاب را حفظ می‌کنید، دیگران حریم حجاب را شکستند، از یک سنگر عقب‌نشینی کردند و ممکن است بیشتر از این عقب‌نشینی کنند ولی شما چادر را نگه دارید.

سؤال: پوشیدن چادر در میان زن‌های مانتویی لباس شهرت نیست؟

جواب: نخیر، اصلاً لباس شهرت نیست.

خداوند متعال شما را در دنیا و آخرت سعادتمند قرار بدهد و به مقاصد مشروعه‌ای که دارید نایل بفرماید. خداوند متعال همه افرادی را که متعهد هستند توفیق وافر عطا بفرماید و همه را مخصوصاً مشمول دعای حضرت ولیّ عصر(عج) قرار بدهد. شما بدانید اشخاصی که متعهد هستند حتما مورد نظر حضرت ولیّ عصر(عج) هستند، بنده که کسی نیستم حضرت برای آنها دعا می‌کند.

اگر تاریخ مسلمان‌ها را بخوانید آن‌وقت‌ می‌دانید که چه مردها و چه زن‌ها در چه شرایطی استقامت داشته‌اند.

نويسنده: 
کليد واژه: