جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

از نوشتن مطالب ضعیف پرهیز کنید

الآن کتاب‌هایی به عناوینی نوشته می‌شود، که گاهی مطالب ضعیفی دارد و مطالب قوی را هم ضعیف می‌کند باید مواظب بود این مطالب را با دقت نقل کنند اگر حکایاتی نقل می‌کنند به‌صورتی باشد که برای کسی که می‌خواند یا می‌شنود صددرصد باشد و وقوعش قابل شبهه نباشد، این‌گونه نباشد که همین‌که فلان‌کس از فلان‌کس گفته ما نقل کنیم، باید کل مطالب با استحکام و بررسی دقیق باشد اگر کم باشد ولی کامل، بهتر است از اینکه زیاد باشد و خدای نکرده مشتمل بر مطالب ضعیفی باشد.

امیدوارم این آغازی باشد مفید برای حوزه و دیگران، وقتی چنین جمعیتی در حوزه باشد باعث می‌شود دیگران هم در این مسأله وارد شوند غیر از این است که در حوزه هیچ‌کس از این مطالب اطلاعی نداشته باشد مثلاً بپرسند متمهدی سودانی چه کار کرد؟ که بود؟ و چه شد؟ یا از روایات و احادیث سؤال کنند و کسی نداند.

 

موضوع: 
نويسنده: